اصول عمومی مطالعه

چهارشنبه 5 آبان‌ماه سال 1389
  1. مکان مطالعه : دمای محیط مطالعه باید مناسب باشد.یعنی نه سرد و نه خیلی گرم.همچنین بهتر است در این مکان عواملی که باعث پرت شدن حواس می شود(مثل کتب غیر درسی، روزنامه،عکس و...) وجود نداشته باشد.
  2. هوا و نور: کیفیت هوای تنفسی هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق دربسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد کار درستی نیست.
  3. جهت تابش نور: نور باید از سمت چپ و بالا و با زاویه تقریبی 45 درجه به کتاب و کاغذ بتابد. زیرا اگر از سمت راست بتابد، خصوصاً هنگام نگارش ،باعث ایجاد سایه دست برروی کاغذ می شود که در دید اشکال ایجاد کرده و در نتیجه باعث خستگی چشم می شود.
  4. استفاده از نور غیر مستقیم: بهترین نور مطالعه ، روشنایی معمولی اتاق است که در هوای روشن بوسیله نور غیر مستقیم ایجاد شده باشد.
  5. فاصله مناسب چشم ها با کتاب یا کاغذ: یک چشم سالم از فاصله 30 سانتی متری می تواند حروف کتاب را تشخیص دهد. اگر از این فاصله قادر به خواندن نیستید به چشم پزشک مراجعه نمائید.
  6. نوع مرکی یا خودکار: بهترین رنگها ،رنگ آبی و مشکی است که فشار کمتری به چشم وارد می کند و مانع خستگی می شود. رنگ های قرمز ، سبز و... دید را مشکل و باعث خستگی چشم می شوند.
  7. استراحت متناوب چشم ها: برای هر ساعت مطالعه یک ربع تا بیست دقیقه استراحت مفید لازم است. این استراحت نه تنها برای چشم بلکه برای مغز هم فرصت مناسبی است که یادگیری خود را مرور کند. در زمان استراحت باید به فاصله دور و بدون توجه و دقت نگاه کرد. این کار باعث تنوع و تمدد اعصاب می شود.